7994 90 0571, 8156 90 3393
You have no items in your shopping cart.

Organic Food Products !

We produce & delivery 100% hygiene products where meets quality in manufacturing & packaging in all our food products.
We collects farm products directly from the hands of farmers then to your doorstep within 24 hours. 
 
  • Spice powders (മില്ലിൽ നിന്നും മുളക്, മല്ലി, മഞ്ഞൾ തുടങ്ങി എല്ലാ മസാല പൊടികളും)
  • Pure Coconut Oil (മില്ലിൽ ആട്ടിയ വെളിച്ചെണ്ണ)
  • Pure Sesame Oil (മില്ലിൽ ആട്ടിയ നല്ലെണ്ണ)
  • Rice powders (പത്തിരി, പുട്ട്, അപ്പം എന്നിവക്കുള്ള അരിപൊടികൾ)
  • Organic Vegetables (വിഷരഹിത പച്ചക്കറികൾ)
  • Farm Fresh Fruits (വിഷരഹിത പഴങ്ങൾ)
  • Eggs (BV380- നാടൻ കോഴിമുട്ടകൾ,കാടമുട്ടകൾ, കരിങ്കോഴി മുട്ടകൾ )